6.3 Hoe wordt communicatie geloofwaardig?

Waarom is dit van belang?

Het is belangrijk dat de berichten die een bedrijf naar buiten brengt geloofwaardig en te vertrouwen zijn. Zo kunnen belanghebbenden steunen op deze informatie bij het maken van beslissingen.

Hoe kan dit het beste bereikt worden?

Er zijn verschillende manieren om de betrouwbaarheid van de informatie die naar buiten wordt gebracht te vergroten. Verificatie kan bijvoorbeeld door:

  • Aansluiting bij een multistakeholder initiatief. Zo kan een kledingretailer de geloofwaardigheid van zijn gerapporteerde informatie vergroten door zich aan te sluiten bij de Fair Wear Foundation. Hij committeert zich daardoor aan de procedures die gelden voor leden. Een ander voorbeeld hiervan is Philips die zich aansloot bij het elektronicaprogramma van het Initiatief Duurzame Handel (IDH).
  • Externe toetsing door middel van bijeenkomsten met belanghebbenden, bijvoorbeeld tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van een beursgenoteerde ondernemingen. Hiervoor stelt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) een duurzaam stemadvies op.  
  • Externe audit van de gegevens. De gegevens kunnen ook door een derde partij die hiervoor de juiste expertise bezit, worden gecontroleerd. Zo heeft DSM voor zijn geïntegreerd jaarverslag 2012 aan zijn accountant gevraagd ook de informatie in het verslag over duurzaamheid te beoordelen. Audits en de beperkingen hiervan zijn besproken in Stap IV paragraaf 4.

Shift werkt samen met accountantsorganisatie Mazars aan het Reporting and Assurance Framework Initiative (‘RAFI’). Dit project richt zich erop een raamwerk te ontwikkelen om meer zekerheid te verkrijgen rondom de controle van niet-financiele gegevens gebaseerd op de UN Guiding Principles. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van het Business & Human Rights Resource Centre.