Stap 5 Communicatie

Waarom is communicatie nodig?

SER IMVO thema Communicatie. Het respecteren van mensenrechten is wat centraal staat in deze module. Dit gaat verder dan het verkleinen van bestaande risico’s en het voorkomen van nieuwe risico’s. Het gaat er ook dat een bedrijf zichtbaar maakt hoe het mensenrechten respecteert. Op die manier krijgen belanghebbenden een helder beeld van de risico’s en genomen maatregelen van het bedrijf.

Deze communicatie zal in overleg met stakeholders weer kunnen leiden tot aanpassing van het beleid en de doelen die op het gebied van mensenrechten zijn gesteld (Stap I). MVO risicomanagement is een circulair proces.

Inhoud en vorm

Centraal in de communicatie staan de inhoud en vorm van de berichten die naar buiten worden gebracht. De inhoud van de berichten moet nauw zijn afgestemd op de verwachtingen van belanghebbenden. Daarnaast moet het bedrijf goed in beeld hebben welke risico’s de grootste prioriteit hebben om over te rapporteren. De vorm speelt een centrale rol in de boodschap die een bedrijf wil overbrengen en zal moeten worden toegespitst op de doelgroep waarvoor de informatie is bestemd.

Aan de hand van de volgende vragen, zal dit onderwerp verder worden uitgediept.

Checklist communicatie

  1. Is communicatie via een jaarverslag verplicht?
  2. Wordt over de juiste risico’s gerapporteerd?
  3. Hoe wordt communicatie geloofwaardig?
  4. Wordt er geïntegreerd of afzonderlijk gerapporteerd?
  5. Hoe kan er gecommuniceerd worden als er geen (publiek) jaarverslag wordt uitgebracht?