4.5 Wat wordt gedaan met de uitkomst van het monitoren?

Waarom is dit van belang?

Het monitoringproces houdt de mate van voldoen aan mensenrechten voor u en uw ketenpartners in de gaten. Daarnaast kan gebeuren dat er in de omgeving iets verandert, waardoor andere risico’s in beeld komen. Het is belangrijk om hier adequaat op te handelen.

Wat kan er met de uitkomsten gedaan worden?

Over het vinden van risico’s of het vaststellen van het voorkomen van misstanden moet transparant worden gerapporteerd. Bij serieuze schendingen moet snel worden gehandeld en ook publiek worden gemaakt wat er hand aan de hand is door middel van bijvoorbeeld incidentenrapportages (zie ook Stap 6). Andere bevindingen zoals identificatie van nieuwe risico’s kan worden opgenomen in de reguliere rapportage.

Daarnaast kan een uitkomst van het monitoren zijn dat het beleid niet meer juist aansluit bij de praktijk van het bedrijf. In dat geval kunnen signalen uit de monitor worden opgepikt en worden verwerkt in het bijstellen of updaten van gevoerde mensenrechtenbeleid.

>> Stap 5 Herstellen