Verdere toelichting op methoden voor verifiëren voortgang

Non-financial Letter of Representation

Een Non-financial Letter of Representation als een variatie op de reguliere Letter of Representation wordt veel gebruikt om de verantwoordelijkheid voor het handelen in lijn met de visie van de organisatie neer te leggen op een (organisatorisch) lager niveau.

Verificatie door meerdere belanghebbenden

Aansluiten bij initiatieven van onafhankelijke derde partijen. Zo kan een textielbedrijf zich aansluiten bij de Fair Wear Foundation. Het textielbedrijf moet daarvoor voldoen aan de ‘Code of Labour Practices’. Het committeren aan de doelen van een belanghebbende partij zoals Fair Wear heeft als voordeel dat bedrijven hun doelen niet uit het oog verliezen. Daarnaast kan dit ook door direct in contact te treden met andere partijen zoals lokale vakbonden of NGO’s die een beter zicht hebben op de lokale ontwikkelingen.

Verificatie door externe partijen

De verificatie van de voortgang kan ook worden ondergebracht bij externe partijen (anders dan de belanghebbenden) zoals bijvoorbeeld de controlerende accountantsorganisaties. Zodra een bedrijf in zijn jaarverslag ook een paragraaf over duurzaamheid opneemt, zal deze ook mee worden genomen in de goedkeuring van de controlerende accountants.

  • Een voorbeeld hiervan is het (geïntegreerd) Jaarverslag DSM 2015 waarin de accountant afzonderlijk goedkeuring geeft aan de rapportage over duurzaamheid door DSM.
  • Een andere tool van een externe partij is de Application Level Check van het GRI. Deze check wordt tegen betaling uitgevoerd en geeft een beoordeling van de reikwijdte van de indicatoren waarover wordt gerapporteerd.