4.4 Worden de juiste monitoringinstrumenten gebruikt?

Waarom is dit van belang?

Het instrument dat een bedrijf gebruikt voor monitoring kan van grote waarde zijn voor de kwaliteit van het proces en de uitkomsten daarvan.

Hoe kan dit het beste bereikt worden?

Ook hier is het goed om eerst een inventarisatie te maken van de huidige instrumenten voor monitoring. Indien aanwezig, kunnen deze uitgebreid worden met indicatoren over het mensenrechtenbeleid. Een andere optie is om nieuwe, meer specifieke instrumenten te ontwikkelen.

Om de voortgang te verifiëren op het behalen van de mensenrechtenambities geeft het Global Compact een drietal methoden:

  • non-financial Letter of Representation;
  • verificatie door meerdere belanghebbenden;
  • verificatie door externe partijen.

Gebrek van audits

Een manier om de gehele keten te monitoren, is het uitvoeren van audits bij ketenpartners. Echter, audits zijn niet altijd een betrouwbaar instrument waarop gesteund kan worden. Ze zijn duur en leiden niet altijd tot een verbetering. Omdat een lokale, derde partij in veel gevallen de audits uitvoert, is het lastig grip te krijgen op deze betrouwbaarheid. Een schrijnend voorbeeld hiervan is het feit dat de Rana Plaza fabriek in Bangladesh die in april 2013 instortte ook werd geaudit. Het SAI-ICCO heeft een stappenplan opgesteld dat er voor moet zorgen dat audits betrouwbaarder worden: het Supply Chain Auditplan. Een aantal andere good practices op het gebied van auditing zijn:

  • onafhankelijkheid van de auditor;
  • openbaarheid van de resultaten van audits;
  • bekijk zowel het gedrag van uw eigen bedrijf, als het gedrag van ketenpartners.

Shift heeft in samenwerking met het Global Social Compliance Programme een onderzoek gedaan naar wat goede manieren zijn om audits vorm te geven. De resultaten van de vier case-studies van bedrijven, delen ze in hun rapport. Rapport downloaden.

AkzoNobel gebruikt verschillende instrumenten voor het vergaren van input voor het monitoringproces. Ga naar de code of conduct.