4.1 Wordt de juiste informatie gemonitord?

Waarom is dit van belang?

Het is belangrijk om te bepalen welke informatie relevant is om te monitoren. Die informatie moet verzameld worden om te kunnen rapporteren over prestaties op het gebied van mensenrechten in de organisatie.

Hoe kan dit het beste bereikt worden?

De volgende bronnen helpen bij het bepalen van de informatiebehoefte voor het monitoringproces:

  • Resultaat risicoanalyse
    De resultaten van Stap 2 uit deze MVO-risicomanagementmodule dient als uitgangspunt voor de te selecteren onderwerpen die gemonitord zullen worden (zie ook Stap 2).
  • Beschikbare richtlijnen 
    voor zover punten nog niet uit de risicoanalyse naar voren zijn gekomen, zijn bijvoorbeeld de UN Guiding principles for doing business with respect for Human Rights, de ILO-arbeidsnormen of de GRI verslagleggingsrichtlijnen een goede toevoeging.
  • Rights-holders en andere belanghebbenden
    Betekenisvolle consultatie met rights-holders en andere belanghebbenden is cruciaal voor het monitoringproces omdat ze bepaalde expertise hebben en om hun informatiebehoefte in kaart te brengen. Hier wordt nader op ingegaan in paragraaf 2.