4.2 Zijn belanghebbenden betrokken in het monitoringproces?

Waarom is dit van belang?

Het is belangrijk om belanghebbenden te betrekken in het bepalen van de informatiebehoefte omdat belanghebbenden vaak veel kennis bezitten over de misstanden met betrekking tot mensenrechten.

Hoe kan dit het beste bereikt worden?

Een manier voor het betrekken van belanghebbenden in het monitoringproces is door met hen in gesprek te gaan. Zo kunnen bijvoorbeeld NGOs of vakbonden toetsen of alle relevante onderwerpen gedekt worden door de selectie van indicatoren die gemonitord zullen worden. Bij gerechtvaardigde kritiek kan de set van indicatoren nog aangepast worden. Andere manieren voor het aangaan van de dialoog zijn:

  • Samenwerken met nationale en/of globale vakbonden voor het monitoren van de rechten van arbeiders.
  • Het opzetten van fact-finding missies of monitoring in samenwerking met experts, NGO’s of platforms van lokale bevolking.
  • Als er een negatief sentiment heerst onder belanghebbenden, betrek dan een partij die iedereen vertrouwt en laat die een assessment uitvoeren op de inspanningen die het bedrijf heeft geleverd.
  • Operational-level grievance mechanisms, zorg dat belanghebbenden genoeg mogelijkheden hebben om misstanden te melden. In Stap 5 worden de criteria voor effectieve grievance mechanismes besproken.

Lessen voor het opzetten van goed overleg met belanghebbenden worden gegeven in paragraaf 4 van Stap 2.