3.1 Zijn de taken en verantwoordelijkheden juist verdeeld?

Waarom is dit belangrijk?

De integratie van mensenrechten moet in de gehele organisatie plaatsvinden. Respect voor mensenrechten verdient een plek in de dagelijkse praktijk van het bedrijf. Daarom moet dit thema breed gedragen worden in de gehele organisatie.

Hoe kan dit het beste gedaan worden?

Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheid om te handelen met respect voor mensenrechten niet alleen ligt bij de MVO-afdeling of MVO verantwoordelijke, maar ook in het hoger management en bij de functies die in hun praktijk te maken krijgen met mensenrechten. Deze functies die ‘dicht bij het vuur’ staan, moeten namelijk de oplossingen aandragen en deze ook uitvoeren. Hoe deze taak en verantwoordelijkheid het best vorm wordt gegeven, wordt in deze stap van de module besproken.
De omvang van de onderneming is van belang voor de manier waarop het mensenrechtenbeleid in de onderneming georganiseerd wordt:

  • Grote concerns met veel dochters in het buitenland hebben te maken met meer afstemming tussen managementlagen en hebben bijvoorbeeld baat bij een toezichthoudende MVO stuurgroep. Een voorbeeld van hiervoor is Heineken. Zij geeft in haar duurzaamheidsverslag 2012 aan hoe de interne governance structuur met betrekking tot voldoen aan MVO-waarden is georganiseerd.
  • Voor een MKB-bedrijf is een dergelijke stuurgroep vaak niet nodig doordat het aantal betrokken medewerkers bij MVO een stuk kleiner is. Ook kan het zijn dat in deze stap beschreven functies niet voorkomen, of dat meerdere functies door één persoon worden uitgevoerd.

Een ander belangrijk punt bij het verdelen van taken is dat er genoeg capaciteit wordt vrijgemaakt op de relevante afdelingen om te reageren als een onvoorzien incident opeens veel aandacht vraagt. Daarbij is het ook van belang dat niet alle kennis zich verzamelt rondom één persoon, maar dat deze verspreid is over meerdere personen.

In volgende hoofdstukken wordt per afdeling toegelicht wat de aandachtspunten voor integratie zijn.