3.6 Wordt de juiste actie ondernomen om de kans op risico’s en de ernst van risico’s te beperken?

Waarom is dit belangrijk?

Als een bedrijf een bepaald risico vindt in de keten moet hier preventief op gehandeld worden. Welke actie een goede reactie is op het geïdentificeerde risico hangt af van de mate waarin het bedrijf betrokken is bij het risico en de leverage die het bedrijf bezit over de ketenpartner.

Hoe kan dit het beste gedaan worden?

In de OESO-richtlijnen wordt onderscheid gemaakt in de gradaties waarin het bedrijf betrokken kan zijn bij een risico of een voorval. Deze gradaties worden in deze verdiepingspagina besproken.

Hierbij bestaat onderscheid in het handelen op een risico dat is geïdentificeerd en een schending die zich daadwerkelijk voordoet. Het beperken van de impact van risico’s (preventief) vindt door acties in deze stap plaats, bijvoorbeeld door het aanscherpen van leverancierscodes of door het versoepelen van leveringstermijnen die hoge risico’s veroorzaken. Het handelen bij het voordoen van een schending van mensenrechten wordt besproken in Stap 5 paragraaf 6.

In beide gevallen is het gebruik van leverage van belang. Met leverage wordt de invloed bedoeld die een bedrijf heeft op het handelen van de toeleverancier. Deze is groot wanneer het bedrijf de enige of de grootste afnemer is. De leverage over een toeleverancier kan vergroot worden door samen te werken met de hele sector of in ieder geval met inkopers van andere bedrijven en gezamenlijke acties af te spreken als een toeleverancier die niet (langer) voldoet aan de door gestelde voorwaarden.

Een goed voorbeeld van het inzetten van leverage is het onlangs ontwikkelde Accord for Fire and Building Safety in Bangladesh. Hierin zijn inkopers van een grote groep textielretailers verenigd. Zij kunnen daardoor de werkomstandigheden in de textielsector in Bangladesh verbeteren.

Meer informatie over wat te doen bij het vinden van risico’s in de toeveleringsketen en het identificeren en inzetten van leverage is te vinden in het Invloedschema uit de MVO Risico Checker.

>> Stap 4 Monitoring