3.5 Zijn mensenrechten goed geïntegreerd in de KAM-functie?

Waarom is dit belangrijk?

De KAM (kwaliteit, arbeidsomstrandigheden, milieu)-functie heeft een coördinerende taak bij het voldoen aan kwaliteits-, arbeids- en milieuregelgeving. De functie bestaat al in veel bedrijven en is uit te breiden met normen op het gebied van respectvol mensenrechtenbeleid.

Hoe kan dit het beste gedaan worden?

Het managen van risico’s op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu is een wettelijke plicht en daarom in alle bedrijven aanwezig. In veel organisaties is dit in een risicomanagementsysteem ondergebracht. Hulp hierbij biedt de website www.rie.nl , die een handige tool geeft voor het inventariseren en evalueren van risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden.
Het management van MVO-beleid is te vergelijken met de drie KAM-onderwerpen met als verschil dat MVO geen wettelijke verplichting is.

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) geeft een cursus waarin wordt uitgelegd hoe MVO (ISO 26000) risico’s verwerkt kunnen worden in de huidige (KAM) risicomanagementsystemen. Daarnaast stelt het NEN, in opdracht van de SER, een Nationale Praktijkrichtlijn op. Dit is een richtlijn waarin concreet wordt gemaakt hoe bedrijven hun bestaande managementsystemen en risicomanagement aanpak kunnen richten op due diligence in het kader van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

Een praktijkvoorbeeld van hoe mensenrechtenbeleid geïntegreerd kan worden in de KAM-functie geeft Shell. Respect voor mensenrechten is bij Shell een integraal onderdeel van het zogeheten Health, Security, Safety, Environment (HSSE) and Social Performance (SP)-beleid. Van iedere Shell-vestiging wordt verwacht dat zij:

  • een systematische aanpak van HSSE & SP-management hanteert, om te waarborgen dat de wet wordt nageleefd en dat de prestaties op dit gebied voortdurend verbeteren;
  • doelen voor verbetering vaststelt en de prestaties meet, evalueert en rapporteert;
  • van haar opdrachtnemers verlangt dat hun HSSE & SP-management aansluit bij dit beleid;
  • van joint ventures onder haar operationele controle verlangt dat zij dit beleid toepassen, en haar invloed aanwendt om dit in haar andere groepsmaatschappijen te stimuleren;
  • op constructieve wijze in gesprek gaat met buren en omwonenden; en
  • HSSE & SP-prestaties in aanmerking neemt bij de beoordeling van medewerkers en hun beloning daarop afstemt.

Shell heeft een interne richtlijn opgesteld hoe het lokale management deze verwachtingen kan waarmaken. Meer lezen over deze richtlijn op de Shell website