3.4 Zijn mensenrechten goed geïntegreerd in Inkoop en Ketenbeheer?

Waarom is dit belangrijk?

De Inkoop- en Ketenbeheerfuncties zorgen primair voor de selectie van en het contact met toeleveranciers. Door dit contact hebben deze functies veel en directe invloed op het invoeren van respectvol beleid voor mensenrechten in de keten.

Hoe kan dit het beste gedaan worden?

Om mensenrechten te operationaliseren in de Inkoop- en Ketenbeheerfunctie, staat voorop dat de inkoop- en ketenbeheermedewerkers hierin getraind moeten worden. Dergelijke training biedt bijvoorbeeld de inkopersvereniging NEVI aan. Meer over de NEVI training Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

De volgende acties kunnen inkopers en ketenbeheerders uitvoeren om het mensenrechtenbeleid tot uitvoering te brengen:

  • Opstellen en in gebruik nemen van een code voor toeleveranciers (zie Stap 1) en hier expliciete criteria voor mensenrechten in opnemen.
  • Uitvoeren van audits bij toeleveranciers (zie Stap 4)
  • Inzetten van verbeterprogramma’s om werksituaties bij toeleveranciers te verbeteren. Een bijvoorbeeld hiervan is het Supplier Employee Education Development (SEED) programma van Apple of het Supplier Support Programme van AkzoNobel
  • Opstellen van procedures voor het handelen van medewerkers om de consistentie van het mensenrechtenbeleid te waarborgen.

Er moeten afwegingen gemaakt worden en beslissingen genomen worden over het in zee gaan met toeleveranciers, of het mogelijk beëindigen van een relatie. Binnen uw organisatie moet duidelijk zijn wie hiertoe bevoegd is en wat de procedures voor het nemen van besluiten zijn om inconsistentie in het beleid te voorkomen.

Wanneer de situatie ontstaat dat een nieuwe leverancier gekozen moet worden kan bij het selectieproces rekening gehouden worden met de ernst van potentiële impacts die de relatie ten gevolgde heeft, maar ook met de leverage die het bedrijf over de nieuwe ketenpartner heeft om zo deze impact te beperken. In het selectieproces moeten criteria voor mensenrechten net als criteria voor prijs en kwaliteit worden overwogen.

De MVO Risico Checker van MVO Nederland kan goed als bron worden gebruikt voor het vinden van informatie over MVO risico’s in landen en sectoren. Er is een specifieke ingang voor risico’s met betrekking tot inkoop.

Als uit deze bronnen blijkt dat een ondernemer zaken doet in een land met een hoog risico en ook in een sector die als risicovol bekend staat, is het verstandig extra checks in acht te nemen zoals hierboven beschreven (audits op naleven van door u opgestelde leverancierscodes) of in mildere gevallen het opvragen van extra documententatie over het voldoen aan bijvoorbeeld de ILO-normen door de toeleverancier.

Een goede aanvulling op deze stap is het Stappenplan MVI dat door MVO Nederland is opgesteld. Deze tool richt zich op de inkoop verantwoordelijken en beschrijft specifiek voor deze functie hoe het proces van MVO-risicomanagement er uit ziet.