3.3 Zijn mensenrechten goed geïntegreerd in de HRM-functie?

Waarom is dit belangrijk?

De afdeling HRM speelt ook een belangrijke rol in de integratie van het mensenrechtenbeleid in de onderneming doordat zij over een aantal instrumenten beschikt die de kennis en cultuur van het bedrijf sterk kunnen beïnvloeden.

Hoe kan dit het beste gedaan worden?

De HRM-functie heeft de volgende instrumenten ter beschikking om invloed uit te oefenen op het respecteren van mensenrechten:

 • Aannamebeleid: respect voor mensenrechten in de organisatie wordt vergroot door het meenemen van de MVO-beleid in de selectie van nieuwe collega’s. Een manier om dit te doen is door de sollicitant in het selectiegesprek te vragen waaruit blijkt dat hij sociale en maatschappelijke waarden hoog in het vaandel heeft staan. Voorbeeld ASN Bank

 • Training en opleidingen: Het organiseren van gerichte opleidingen voor een aantal sleutelpersonen in de organisatie vergroot de kennis en kunde om adequaat te reageren op bepaalde problemen die zich voor kunnen doen. Voorbeelden van trainingen die Apple aan haar fabrieksmedewerkers geeft, zijn:
  • Gezondheid en Veiligheid op het werk
  • Werk-gerelateerde ongevallen
  • Werknemersrechten
  • Lokale arbeidswetten

Daarnaast zijn bijvoorbeeld specifieke trainingen zinvol voor bepaalde functies. Zo is het belangrijk dat inkoopmedewerkers meer leren over mensenrechten en het herkennen van schendingen hiervan bij toeleveranciers.

 • Brede bijeenkomsten: De afdeling HRM kan bijeenkomsten organiseren die de medewerkers meer bewust maakt van hun aandeel in de invoering van een respectvol mensenrechtenbeleid. Voorbeelden kunnen zijn: discussiebijeenkomsten waarin dilemma’s worden uitgewerkt, colleges door experts of het houden van simulatiespellen.

 • Beloningstructuur: Een financiële prikkel of een andere beloning kan helpen om medewerkers gerichter aan een doel te laten werken. Afdelingen stellen (met hulp van het MVO-team) doelen op die voortvloeien uit het gevoerde beleid. Deze kunnen worden gekoppeld aan indicatoren die worden ontwikkeld op het gebied van MVO (zie Stap 4).