Betrokkenheid bij een risico of voorval

In de OESO-richtlijnen wordt een verdeling gemaakt in de mate van betrokkenheid bij een impact en geeft hier ook een handelingsperspectief bij:

Cause

Een bedrijf kan een negatief gevolg voor de mensenrechten veroorzaken door eigen activiteiten.

oeso-richtlijnen betrokkenheid bij risico of voorval

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Routine racial discrimination by a restaurant in its treatment of customers.
 • Exposure of factory workers to hazardous working conditions without adequate safety equipment.
 • Being the sole or main source of pollution in a community’s drinking water supply due to chemical effluents from production processess.

Actie: beëindigen en voorkomen van de (potentiële) negatieve impact.

Contribute

Het bedrijf heeft een aandeel of kan een aandeel hebben in een negatief gevolg voor de mensenrechten.

oeso-richtlijnen betrokkenheid bij risico of voorval

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Providing data about Internet service users to a government that uses the data to trace and prosecute political dissidents contrary to human rights.
 • Performing Construction and maintenance on a detention camp where inmates were allegedly subject to inhumane treatment.
 • Targeting high-sugar Foods and drinks at children, with an impact on child obesity.
 • Changing product requirements for suppliers at the eleventh hour without adjusting production deadlines and prices, thus pushing suppliers to breach labour standards in order to deliver.

Actie: beëindigen en voorkomen negatieve impact (van uw bedrijf) en leverage inzetten om voortdurende gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Linked to

Er kan sprake zijn van een negatief gevolg voor de mensenrechten waarin het bedrijf geen aandeel heeft maar dat wel direct aan zijn activiteiten, producten of diensten gelieerd is via een zakelijke relatie.

oeso-richtlijnen betrokkenheid bij risico of voorval

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Providing Financial loans to an enterprise for business activities that, in breach of agreed standards, result in the eviction of communities.
 • Embroidery on a retail company’s clothing products being subcontracted by the supplier to child labourers in homes, counter to contractual obligations.
 • Use of scans by medical institutions to screen for female foetuses, facilitating their abortion in favour of boys.

Actie: dit is een complexe situatie, factoren die in aanmerking genomen moeten worden om te bepalen wat in dergelijke situaties passende maatregen zijn, zijn onder meer:

 • De ernst van de misstanden.
 • De invloed van het bedrijf op de overtredende partij.
 • Het belang van de relatie voor het bedrijf.
 • De vraag of beëindiging van de relatie met de overtredende partij op haar beurt negatieve gevolgen op mensenrechtengebied zou veroorzaken.

Omdat deze impact vaak op enige afstand van het bedrijf gepositioneerd is bestaat in veel gevallen geen of weinig leverage. Het als sector samenwerken of aansluiten bij een Multi-stakeholder initiatief zijn manieren voor het vergroten van de leverage. Als de impact niet wordt beperkt, beëindigen relatie met ‘third party’.

Wanneer gekozen wordt om een relatie te beëindigen moet zoals ook al in Stap 3 is vermeld rekening gehouden worden met de impact die het beëindigen van de relatie heeft op de omstandigheden van de werknemers bij deze relatie. Voor het bepalen van de juist actie moet afgewogen worden of de impact van weggaan kleiner of groter is dan de impact bij blijven.