Stap 3 Verankering

Waarom is verankering belangrijk?

In vorige stappen is toegelicht waarom zaken doen met respect voor mensenrechten belangrijk is. Het verankeren van deze waarden in de onderneming is een belangrijk onderdeel hiervan omdat dit praktisch aangeeft hoe de organisatie aangepast kan worden om MVO een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering te maken.

Hoe kan dit het beste gedaan worden?

De MVO-afdeling van een organisatie coördineert de integratie van het mensenrechtenbeleid. Andere afdelingen die daarbij een rol spelen zijn: HRM, Inkoop & Ketenbeheer en Kwaliteit, Arbeid & Milieu (KAM). Met de onderstaande checklist kan getoetst worden in hoeverre het beleid al is verankerd binnen de organisatie.