2.2 Is er een duidelijk beeld van de risico’s via eventuele buitenlandse dochters?

Waarom is dit nodig?

Multinationale ondernemingen worden geacht om de mensenrechten te respecteren in al hun vestigingen wereldwijd. Financiële instellingen zijn gehouden aan de OESO-richtlijnen, ook wanneer de investeerder een minderheidsbelang heeft.

Hoe kunnen risico’s in kaart worden gebracht?

Als eerste is natuurlijk van belang om te weten welke risico’s vooral kunnen optreden in het desbetreffende land en welke risico’s verbonden zijn aan de activiteiten die het bedrijf onderneemt. Hierbij kan de MVO Risico Checker van MVO Nederland behulpzaam zijn.

De quick check van het Deense mensenrechteninstituut The Danish Institute for Human Rights is met name geschikt om risico’s bij de eigen vestigingen of die van dochter-ondernemingen in het buitenland te bepalen.