Principes voor goed overleg

Volgens de International Finance Corporation is de wijze waarop belanghebbenden het beste kunnen worden geraadpleegd altijd afhankelijk van de specifieke context. Maar een goede consultatie zou ideaal gezien de volgende elementen moeten bevatten:

 • gericht op degenen met de grootste kans om gevolgen te ondervinden van het project;
 • vroeg genoeg om de belangrijkste aandachtspunten in kaart te brengen en mee te nemen bij daarmee samenhangede projectbeslissingen;
 • ter zake, doordat relevante informatie van tevoren is verspreid;
 • zinnig voor de geraadpleegden, doordat de inhoud in een begrijpelijke vorm wordt gepresenteerd en de gehanteerde voorlichtingstechnieken passen bij de cultuur;
 • tweerichtingsverkeer, waarbij beide kanten de gelegenheid hebben om meningen en informatie naar voren te brengen, te luisteren en hun aandachtspunten ter sprake te brengen;
 • ’gender-inclusive’, vanuit het besef dat mannen en vrouwen vaak verschillende opvattingen en behoeften hebben;
 • gelokaliseerd, waarbij rekening wordt gehouden met lokale tijdpaden, context en talen;
 • vrij van manipulatie of dwang;
 • gedocumenteerd, waarbij wordt bijgehouden wie is geraadpleegd en welke punten naar voren zijn gebracht;
 • tijdige terugkoppeling naar de geraadpleegden, met een toelichting op verdere stappen;
 • zo nodig doorlopend gedurende het hele project.

UN Global Compact heeft een notitie opgesteld over het gebruik van een multi-stakeholderpanel voor het voeren van een stakeholderdialoog.