OESO richtlijnen over gradaties van betrokkenheid

De OESO-richtlijnen bevelen bedrijven aan om manieren te zoeken om ongunstige effecten op mensenrechten te voorkomen of te verminderen wanneer deze effecten direct verbonden zijn aan hun bedrijfsactiviteiten, producten of diensten via een zakelijke relatie, zelfs als zij zelf niet bijdragen aan deze effecten.

Om aan deze verwachting te voldoen wordt van een onderneming verlangd dat deze, alleen handelend of in samenwerking met anderen waar gepast, haar invloed aanwendt om het bedrijf te beïnvloeden die het ongunstige effect op mensenrechten veroorzaakt met als doel preventie of vermindering van dat ongunstige effect.

Bron: OESO-richtlijnen, hoofdstuk IV mensenrechten beleid

Stap 3 van deze module gaat uitgebreider in op de vraag wat in deze situaties gepaste acties kunnen zijn.