Stap 2 Risico-analyse

Waarom is een risicoanalyse nodig?

Een essentiële stap van MVO-risicomanagement betreft het in kaart brengen van de risico’s die uw bedrijf via de eigen activiteiten kan hebben (of al heeft) op mensenrechten. Overigens kan dit ook indirect het geval zijn, bijvoorbeeld via dochterondernemingen of via de verbondenheid met zakenrelaties zoals toeleveranciers.

Betrokkenheid bij impact

Een voorbeeld van directe impact is als een bedrijf discrimineert in zijn aanstellingsbeleid. Maar van directe impact is ook sprake als een bedrijf een toeleverancier onder druk zet om deadlines te halen, waardoor deze gedwongen is om zijn medewerkers extreme overuren te laten maken. Van indirecte impact kan sprake zijn als een bedrijf ontdekt dat er kinderarbeid in de toeleveranciersketen voorkomt.

Schema risicoanalyse indirecte impact

De betrokkenheid bij impact vormt het uitgangspunt voor de indeling van deze stap. Het handelingsperspectief bij de verschillende gradaties van betrokkenheid komt in Stap 3 aan de orde.

Inventarisatie

De onderstaande vragen helpen om de risico’s in kaart te brengen:

  1. Is er een duidelijk beeld van de risico’s door eigen handelen?
  2. Is er een duidelijk beeld van de risico’s via eventuele buitenlandse dochters?
  3. Is er een duidelijk beeld van de risico’s via toeleveranciers?
  4. Zijn interne en externe deskundigen betrokken bij de inventarisatie?
  5. Is duidelijk wat de meest prangende risico’s zijn?

Uitgebreidere toelichting op het doen van een MVO-risicoanalyse vindt u in het Stappenplan MVO-risicomanagement.

Meer informatie