1.1 Is er een sectorinitiatief waarbij uw bedrijf zich kan aansluiten?

Waarom zou mijn bedrijf zich moeten aansluiten bij een sectorinitiatief?

Vooral voor kleinere bedrijven is het raadzaam zich aan te sluiten bij een sectoraal multi-stakeholder initiatief met een gedragscode waarin het respect voor mensenrechten naar voren komt. Dit heeft tal van voordelen:

  • een bedrijf kan gebruik maken van bestaande instrumenten en inzichten op het terrein van MVO;
  • bedrijven kunnen hierbij meer kritische massa creëren om invloed te hebben in de keten op hun toeleveranciers;
  • ze kunnen gezamenlijk toeleveranciers ondersteunen om verbeterprogramma’s op te zetten;
  • sectorinitiatieven die een multi-stakeholder karakter hebben zorgen ervoor dat belanghebbenden nauw worden betrokken bij de oplossing van problemen.

Een voorbeeld voor de kledingindustrie is de Fair Wear Foundation. Andere voorbeelden: EICC, BSCI.

Hoe kunt u binnen uw sector aan de slag?

MVO Nederland en het Nationaal Contact Punt OESO richtlijnen hebben recent de Navigator MVO Richtlijnen ontwikkeld. De navigator schept duidelijkheid en toont per sector welke richtlijnen en gedragscodes van toepassing zijn.

Voorbeelden van branche-initiatieven

Naast multi-stakeholder initiatieven zijn er ook brancheorganisaties die actief zijn op dit gebied:

International Framework Agreements

Een aantal multinationals heeft met de internationale vakbeweging zogeheten International Framework Agreement (IFA) afgesproken. Kern van deze overeenkomsten is het respect voor arbeidsrechten. Risicomanagement is een van de voornaamste redenen voor bedrijven om een dergelijke overeenkomst af te sluiten.

Meer informatie