Relevante passage OESO-richtlijnen

De OESO-richtlijnen bevelen ondernemingen aan hun beleid voor het respecteren van de mensenrechten te uiten via een beleidsverklaring.

Een beleidsverklaring die:

  1. is goedgekeurd op het hoogste niveau van de onderneming;
  2. is gestoeld op relevante interne en/of externe expertise;
  3. verwachtingen van de onderneming op het gebied van mensenrechten bepaalt voor personeel, zakenrelaties en andere partijen die direct zijn verbonden aan haar activiteiten, producten of diensten;
  4. publiekelijk toegankelijk is (bijvoorbeeld via website) en intern/ extern gecommuniceerd wordt naar al het personeel, zakenrelaties en andere relevante partijen;
  5. tastbaar terug te vinden is in het operationeel beleid en operationele procedures die nodig zijn om dit beleid in de hele onderneming uit te voeren.

Bron: OESO-richtlijnen, toelichting mensenrechtenbeleid.

Voorbeeld beleidsverklaring

Hoe ziet een beleidsverklaring er in de praktijk uit?

Heineken endorses the principles enshrined within the Universal Declaration of Human Rights and the core conventions of the international labour organization (ILO) based on respect for the dignity of the individual without distinction of any kind. Heineken supports these human rights and employees’ rights in line with the legitimate role of business. Where an impact on employees’ rights falls outside the scope of Heineken’s responsibility, for instance in case of violations by third parties, Heineken will provide assistance to its best abilities.

PM Beleidsverklaring MKB-bedrijf