1.3 Is duidelijk welke mensenrechten voor het bedrijf relevant zijn?

Een goed beeld van de mensenrechtenissues die in de sector spelen waarin het bedrijf actief is, is nodig om het belang van een mensenrechtenbeleid duidelijk te maken. Zo’n inventarisatie geeft ook de mogelijkheid om prioriteiten te stellen in het beleid.

Hoe kunnen mensenrechtenissues in kaart worden gebracht?

Met de MVO Risicochecker inventariseert een bedrijf eenvoudig welke risico’s spelen in een bepaalde sector, land of bij de vervaardiging van een bepaald product. Het inventariseren en identificeren van risico’s komt in Stap 2 Risico-analyse nader aan de orde.

Handige factsheets

MVO Nederland heeft voor een aantal sectoren factsheets opgesteld over de mensenrechten (onder andere voor de sectoren staal, bloemen, noten, edelmetalen, specerijen, toerisme).

Vakbondsrechten

Onderdeel van de mensenrechten vormen ook de vakbondsrechten. De International Trade Union Federation publiceert jaarlijks een rapport over de stand van zaken met betrekking tot vakbondsrechten wereldwijd.

Betrek experts en belanghebbenden

Omdat het vooral gaat om de impact op de mensenrechten van anderen is het van belang om niet alleen af te gaan op informatie uit het bedrijf zelf, maar ook om met (lokale) vakbonden en experts te praten over de mensenrechtenrisico’s binnen een sector of land. Hoe experts en belanghebbenden het zijn te betrekken wordt nader besproken in Stap 2 paragraaf 4.

Voorbeelden externe deskundigen

Voorbeelden van partijen die als externe deskundigen kunnen worden aangewezen zijn:

Experts Vakbonden:

Andere organisaties: