De OESO moedigt ondernemingen aan deel te nemen aan private of multi-stakeholder initiatieven en de sociale dialoog over verantwoord ketenbeheer.

Samenwerken in de keten

Ondernemingen kunnen ook samen met leveranciers en andere schakels in de toeleveringsketen optrekken. Ze kunnen samenwerken met andere belanghebbenden ter verbetering van hun prestaties, bijvoorbeeld door training van personeel en andere vormen van capaciteitsopbouw. Op deze manier stimuleren ze de integratie van principes van verantwoord ondernemen in hun activiteiten zoals de richtlijnen dat beogen.

Coördinatie maakt sterker

Soms kan het voorkomen dat toeleveranciers te maken krijgen met tegenstrijdige eisen van hun afnemers. In dat geval helpt het als bedrijven hun risicobeheersystemen afstemmen met andere bedrijven in de keten, bijvoorbeeld door het delen van informatie. Daarbij dienen ze wel de mededingingsregels in acht te nemen.

Bron: OESO-richtlijnen, Toelichting algemene beginselen voor bedrijfsbeleid.