1.2 Is er een duidelijk mandaat van de hoogste leiding?

Voor de ontwikkeling van een mensenrechtbeleid is een duidelijk mandaat van het topmanagement of de directeur/eigenaar van de onderneming essentieel.

Alleen met steun van de top zal het lukken dit beleid succesvol door te voeren in de hele organisatie.

Waarom is mandaat van het topmanagement belangrijk?

  • Om het beleid goed in de onderneming te kunnen verankeren en het personeel hiervoor te motiveren.
  • Als belangrijk signaal naar zakenpartners (toeleveranciers, afnemers, aandeelhouders).

Hoe wordt dit mandaat zichtbaar?

De beleidsverklaring van Heineken is bijvoorbeeld ondertekend door de CEO van Heineken, J.F.M.L. van Boxmeer.