1.7 Is iedereen binnen uw bedrijf op de hoogte?

Waarom is dit belangrijk?

Voor de verankering en het draagvlak van het beleid is het essentieel dat de relevante afdelingen binnen het bedrijf op de hoogte zijn van de beleidsverklaring en bij de opstelling daarvan op enigerlei wijze betrokken zijn.

Hoe informeer je iedereen het beste?

De hoogste manager kan bijvoorbeeld een brief of mail schrijven aan alle werknemers over het belang van het respecteren van mensenrechten. Hij kan met enkele voorbeelden aangeven wat hij verwacht dat die medewerkers concreet doen. Er kan worden gekozen om voor elke van de relevante functies zoals bijvoorbeeld HRM, inkoop, ketenbeheer, KAM specifieke richtlijnen op te stellen.

MVO Nederland heeft een aantal tips voor het ontwikkelen van intern draagvlak voor MVO-beleid ontwikkeld.

Betrek de (E)OR erbij

OR-leden hebben vaak veel inzicht in wat er binnen en buiten hun bedrijf speelt. De (E)OR kan ook bijdragen aan het draagvlak binnen de onderneming voor het beleid. Meer informatie hierover wordt in stap 3 gegeven.