International Framework Agreements

Door het sluiten van een International Framework Agreement committeren bedrijven zich aan fundamentele arbeidsnormen. Er worden met de vakbeweging afspraken gemaakt om die normen in te vullen tot concrete afspraken. Voor bedrijven kunnen de IFA’s daarnaast een rol spelen in hun risicomanagement.

Marion Hellman van de International Federation of Building and Woodworkers over IFA’s en risicomanagement: “ Voor bedrijven is de toegevoegde waarde dat vakbonden in staat zijn om al in een vroeg stadium ernstige problemen op de werkvloer op te sporen (die niet lokaal opgelost worden). Zij kunnen dan actie ondernemen voordat het een kwestie wordt in de media en de reputatie van het bedrijf schade oploopt. Werknemers en hun bonden functioneren als een waarschuwingssysteem voor bedrijven, die van binnenuit informatie krijgen over slechte managementpraktijken, corruptie en omkoping in dochterbedrijven of in de leveringsketen.”

110 IFA’s

Er zijn op dit moment meer dan 110 IFA’s afgesloten. Deze gelden wereldwijd en eenmaal afgesloten kunnen vakbonden uit de hele wereld zich erbij aansluiten.