1.5 Is het beleid ontwikkeld met input van en door consultatie met relevante belanghebbenden?

Waarom is dit nodig?

Het betrekken van relevante belanghebbenden helpt om het beleid aan te scherpen. Bij het mensenrechtenbeleid gaat het immers primair om het vermijden van risico’s voor anderen.

Hoe relevante belanghebbenden erbij te betrekken?

Eerst dient een bedrijf vast te stellen wie, waarover en met welk doel moet worden geraadpleegd. Het is van belang daarbij belanghebbenden die invloed op het bedrijf kunnen hebben te onderscheiden van belanghebbenden die geraakt kunnen worden door een ongunstig effect. Voor uitgebreidere uitleg over het betrekken van belanghebbenden, zie Stap 2 paragraaf 4.