Stap 1 Beleidsplan

Waarom zou een bedrijf beleid ontwikkelen voor mensenrechten?

De overheid, consumenten, zakelijke klanten, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven expliciet aangeven dat ze bij al hun activiteiten de rechten van kinderen, werknemers, en omwonenden respecteren en milieuvriendelijk opereren. Hiermee maakt het bedrijf duidelijk hoe het zaken wenst te doen. Steeds meer bedrijven geven aan dat ze alleen zaken willen doen met respect voor mensenrechten.

Vast onderdeel MVO-beleid

Respect voor mensenrechten hoort bij het MVO-beleid van ondernemingen. Waar dat nog niet het geval is, helpt deze module om een nieuw element aan het MVO-beleid toe te voegen. In alle andere gevallen gaat het om een verdieping van het bestaande MVO-beleid.

Eenvoudig via MVO-Steps Tool

Met de MVO-Steps Tool maakt u snel inzichtelijk wat u al aan MVO doet, hoe u die activiteiten op de juiste waarde kunt schatten en wat u nog meer zou kunnen doen om uw MVO-beleid aan te scherpen. De MVO-Steps Tool bestaat uit een checklist van vragen. Iedere vraag leidt tot actiepunten. Waar mogelijk zijn voorbeelden toegevoegd die u verder op weg helpen.

Beantwoord de onderstaande vragen en kijk hoe u ontbrekende elementen in uw beleid kunt aanvullen:

  1. Is er een sectorinitiatief waarbij uw bedrijf zich kan aansluiten?
  2. Is er een duidelijk mandaat van de hoogste leiding?
  3. Is duidelijk welke mensenrechten voor uw bedrijf relevant zijn?
  4. Is er goed gekeken naar hiaten in het bestaande beleid?
  5. Is het beleid ontwikkeld met input van en door consultatie met relevante belanghebbenden?
  6. Is de beleidsverklaring voldoende specifiek?
  7. Is iedereen binnen uw bedrijf op de hoogte?
  8. Zijn uw zakelijke relaties en andere stakeholders op de hoogte?
  9. Zijn er afspraken om de relevantie van de beleidsverklaring actueel te houden?

Meer informatie