IMVO-risicomanagement

Bij het wereldwijd zakendoen kunnen Nederlandse bedrijven te maken krijgen met misstanden in de internationale keten. Denk aan kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden en milieuvervuiling. Als bedrijven risico’s op deze misstanden goed in kaart hebben, kunnen zij actief handelen om ze aan te pakken en in de toekomst te voorkomen. Dat is IMVO-risicomanagement, ook wel ‘due diligence’ genoemd.

Start hier het stappenplan IMVO-risicomanagement

In de praktijk kunnen mensen in verschillende rollen met IMVO-risicomanagement aan de slag.  
Start met het stappenplan als:

Waarom IMVO-risicomanagement?

IMVO-risicomanagement in 6 stappen helpt om deze risico’s op te sporen, ze te voorkomen en te verminderen, en verantwoording af te leggen over door bedrijven genomen maatregelen. Net als andere vormen van (risico)management verloopt dit proces via een aantal stappen. Een belangrijk verschil met andere vormen van (risico)management is dat het primair gaat om de risico’s die het handelen van het bedrijf kan veroorzaken voor andere belanghebbenden zoals werknemers en lokale gemeenschappen. Deze risico’s kunnen zich uiteraard ook vertalen in risico’s voor het bedrijf zelf (bijvoorbeeld extra kosten, beschadiging reputatie). Internationaal zijn er regels vastgelegd in de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, en in OESO-richtlijnen. Met IMVO-risicomanagement voldoen bedrijven aan deze richtlijnen en aan de vragen uit de maatschappij.  

Ondertekening convenant Duurzame Kleding & Textiel door minister Ploumen.