Minister Kamp overlegt met SER over Nederlandse prioriteiten voor EU-Voorjaarstop

Minister Kamp van Economische zaken heeft op 23 februari overlegd met een SER-delegatie over de Nederlandse prioriteiten voor de EU-Voorjaarstop.
Minister Kamp van Economische zaken overlegt met een SER-delegatie over de Nederlandse prioriteiten voor EU-Voorjaarstop.
Op de Europese agenda staan onder meer het verhogen van de investeringen, het moderniseren van de economie en het verder op orde krijgen van de overheidsfinanciën. Van even groot belang zijn actuele vraagstukken als Brexit en meer in het algemeen de maatschappelijke onzekerheden over globalisering en digitalisering van de economie.

Goede afhandeling Brexit

De minister gaf een overzicht van de huidige ontwikkelingen van de economie voor wat betreft werkgelegenheid, groei en industriële productie. De werknemers uitten hun zorg over de toename van flexibel werk. Zij spraken de wens uit om werknemers veiligheid, stabiliteit en zekerheid te bieden. Zowel de minister als de sociale partners benadrukten het belang van een sterk en sociaal Europa en een goede afhandeling van Brexit.

Vrij verkeer van goederen, diensten, arbeid en kapitaal

Op het gebied van Brexit benadrukten de werkgevers het belang van de vier vrijheden: het vrije verkeer van goederen, diensten, arbeid en kapitaal. De interne markt kan alleen goed functioneren als deze vrijheden behouden blijven. Brexit kan ertoe leiden dat EU-ingezetenen niet meer vrij van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK) kunnen gaan. Daarmee staat de eenheid van de interne markt op het spel.

Een sociaal Europa

De werknemers benadrukten in dit verband het belang van een sociaal Europa met beschermende regels voor werkenden. Een voorbeeld hiervan is gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek. Brexit zou kunnen leiden tot een ongelijk speelveld en daarmee tot verkeerde concurrentie.

Dilemma voor Nederland

Een dilemma in dit verband is dat het VK voor Nederland een belangrijke handelspartner is. Een harde breuk met het VK is niet in ons belang. Tegelijkertijd zijn de belangen van een sociaal Europa en de eenheid van de interne markt zo groot, dat Nederland die in de Brexit-onderhandelingen niet uit het oog mag verliezen. Als het VK op deze onderdelen een uitzonderingspositie weet te bedingen, dan is het hek van de dam.
Sociale partners hebben de wens uitgesproken om betrokken te worden bij het verloop van de Brexit-onderhandelingen.