Brainstorm EESC over toekomst EU

Op donderdag 1 juni organiseerde de SER in samenwerking met het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een brainstorm met het maatschappelijk middenveld over de toekomst van Europa. Vertegenwoordigers van sociale partners en andere maatschappelijke organisaties spraken uit wat zij verwachten van de Europese Unie en wat niet.
SER en EESC over toekomst EU.
De bijeenkomst stond in het teken van het advies dat het EESC eind deze maand aan de Europese Commissie zal uitbrengen. Dit advies volgt op het Witboek over de toekomst van Europa dat de Commissie in maart van dit jaar publiceerde. In dit Witboek worden een vijftal scenario's geschetst.