SER-Thema

Globalisering en Europa

De economie van Nederland is nauw verbonden met Europa en de rest van de wereld. De SER vindt dat er méér motieven zijn dan alleen economische, om binnen Europa samen te werken. De Europese landen moeten krachtiger samenwerken om de grote problemen van onze tijd, zoals klimaatverandering, migratie en digitalisering aan te kunnen pakken.

Sybe de Vries, hoogleraar EU internemarktrecht

Een eerlijk en sociaal Europa

De SER pleit voor meer aandacht voor de sociale doelen van Europa. ‘Het probleem van de interne markt is dat de voordelen niet in gelijke mate bij alle burgers terechtkomen. Er zijn mensen en bedrijven die profiteren van het vrije verkeer van goederen en diensten, anderen hebben er schade van. Als dat scheef blijft lopen, kan het ertoe leiden dat mensen zich achtergelaten voelen en zich daarom van Europa afkeren.’

TTIP

Handelsverdragen waren tot voor kort vooral voer voor specialisten. Maar als het over milieu, voedselveiligheid of dierenwelzijn gaat, komt het dichtbij. Wat zijn de gevolgen van handelsverdragen voor burgers? Download het advies dat de SER hierover publiceerde.

IMVO

IMVO

Bedrijven halen hun goederen van over de hele wereld. Dat heeft voordelen maar kan ook leiden tot misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade. Kijk op de website Internationaal MVO hoe organisaties convenanten sluiten die dat voorkomen.

Sustainable Development Goals

Welvaart betekent niet alleen meer produceren en meer verdienen maar ook betere zorg en onderwijs, saamhorigheid van mensen en een schoon milieu. Wat doen we voor deze duurzame doelen? Bekijk de website voor uitleg over de Sustainable Development Goals.

Adviesaanvraag SDG

Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

Minister Kaag (Buitenlandse Zaken) heeft de SER om een advies gevraagd over het versterken van de synergie tussen buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Hoe kunnen bedrijven door internationaal verantwoord te ondernemen, effectief bijdragen aan de sustainable development goals (SDG’s) en aan mondiale duurzame ontwikkeling?