SER-Thema

Globalisering en Europa

De economie van Nederland is nauw verbonden met Europa en de rest van de wereld. Via internet is China dichtbij. Gaat dat wel samen met duurzaamheid? En wat betekent de opkomst van bijvoorbeeld China voor Nederland? Bekijk de verschillende adviezen hierover.
Vrachtschip in de haven.

Interne markt

Op verzoek van het kabinet werkt de SER aan een advies om tot een ‘diepere en eerlijkere interne markt’ te komen. Hoogleraar Sybe de Vries pleit in het SER-magazine voor meer aandacht voor de sociale doelen van Europa.

TTIP

Handelsverdragen waren tot voor kort vooral voer voor specialisten. Maar als het over milieu, voedselveiligheid of dierenwelzijn gaat, komt het dichtbij. Wat zijn de gevolgen van handelsverdragen voor burgers? Download het advies dat de SER hierover publiceerde.

IMVO

IMVO

Bedrijven halen hun goederen van over de hele wereld. Dat heeft voordelen maar kan ook leiden tot misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade. Kijk op de website Internationaal MVO hoe organisaties convenanten sluiten die dat voorkomen.

Sustainable Development Goals

Welvaart betekent niet alleen meer produceren en meer verdienen maar ook betere zorg en onderwijs, saamhorigheid van mensen en een schoon milieu. Wat doen we voor deze duurzame doelen? Bekijk de website voor uitleg over de Sustainable Development Goals.