Wat is het Energieakkoord?

Het Energieakkoord voor duurzame groei is een overeenkomst uit 2013 tussen 47 partijen: overheden, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijk organisaties en financiële instellingen.

Het doel is de energievoorziening van Nederland duurzamer te maken. Met een aandeel van 4 procent hernieuwbare energie ligt Nederland in 2013 binnen Europa achterop. Met een succesvolle uitvoering van het akkoord kan Nederland weer in de pas lopen, Europese doelen halen en een impuls geven aan economie en werkgelegenheid.
De afspraken gaan over energiebesparing, duurzame opwekking, schone technologieën en klimaatbeleid. Ze leiden tot een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de markten voor schone technologie.

Downloads

Doelen

De belangrijkste doelen zijn:
  • Een besparing van het finale energieverbruik van gemiddeld 1,5 procent per jaar.
  • 100 Petajoule extra energiebesparing per 2020
  • Een aandeel van 14 procent hernieuwbare energieopwekking in 2020
  • Een aandeel van 16 procent hernieuwbare energieopwekking in 2023
  • Ten minste 15.000 extra voltijdsbanen per jaar.

Het Energieakkoord is opgedeeld twaalf domeinen. Hier vindt u het overzicht

Van Energieakkoord naar Klimaatakkoord

In 2019 komt het Klimaatakkoord tot stand. Hierin ligt de nadruk op CO2-reductie. Deze afspraken zijn met meer dan honderd partijen gemaakt, waaronder veel partijen uit het Energieakkoord. De nog lopende afspraken uit het Energieakkoord zijn integraal opgenomen in het Klimaatakkoord.

Brede steun voor Energieakkoord voor duurzame groei © Shutterstock

Ondertekenende organisaties Energieakkoord

Ondertekenende organisaties Energieakkoord - logos

Ondertekenende organisaties Energieakkoord - logos