Klimaatakkoord

Eind juni 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Dit legt vast hoe Nederland de uitstoot van broeikasgassen in de periode tot 2030 met 49 procent gaat terugdringen ten opzichte van 1990.

Het Klimaatakkoord bouwt voort op de resultaten van het Energieakkoord en is gericht op de periode tot 2030 en verder. Uitgangspunt is dat de doelen uit het Energieakkoord overeind blijven. Dat gaat bijvoorbeeld over de opwekking van 16 procent hernieuwbare energie in 2023 en de beoogde 100 PJ extra energiebesparing in 2020.

De doelen van het Energieakkoord worden daarom integraal opgenomen in de uitvoering en borging van het Klimaatakkoord.

Ga naar de site van het Klimaatakkoord