Financiering

Er zijn miljarden investeringen nodig om de doelen van het Energieakkoord te halen. Bij grote projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing is vraag en aanbod van kapitaal beter bij elkaar gekomen. Bij kleinere projecten is dat nog onvoldoende.

Ambitie

Het gericht wegnemen van knelpunten rondom financiering. Omvangrijke investeringen in de energie- en klimaattransitie kunnen dan tijdig en goed worden gefinancierd.

Aanpak

Bevorderen van nauwere samenwerking tussen vraag en aanbod. Dan gaat het om de vragers naar financiering die in verschillende domeinen actief zijn. Aan de aanbodkant gaat het om banken, pensioenfondsen, verzekeraars, participatiemaatschappijen en Europese instellingen.

Ontwikkelen van nieuwe financieringsvormen. Dit moet helpen dat meer businesscases rendabel worden. Dan hebben ze ook geen steun van overheden meer nodig.
Voor kleinschalige decentrale projecten is het belangrijk dat financiers meer kennis hiervan krijgen en dat zij meer matchen met de praktijk.

Actie in Den Haag voor aanschaf zonnepanelen.
Actie in Den Haag voor aanschaf zonnepanelen. | © Branko de Lang

Financiering

Financiering