Stimulering commercialisering

De groene energietechnologiesector is in Nederland goed voor 3,5 miljard euro (2014). Dit betreft de toegevoegde waarde van bedrijven die producten en diensten leveren voor energiebesparing en voor de winning, productie, distributie en verkoop van hernieuwbare energieproducten.

Op de mondiale CleanTechranking neemt Nederland een bescheiden positie in: 15e in 2017.

Ambitie

Een sterke en groeiende groene industrie in Nederland draagt bij aan de nationale en internationale verduurzamingsambities en het klimaatbeleid. Dit wordt zichtbaar in:

  • een top 10-positie op de mondiale CleanTechranking in 2030;
  • een verviervoudiging van de economische waarde van de keten van schone energietechtechnologie in 2020 ten opzichte van 2010;
  • verdubbeling van het marktaandeel op internationale CleanTechmarkten door groei van export. Investeren in CleanTech betekent ook investeren in toekomstige werkgelegenheid. Scholing (human capital) is daarvoor nodig.

Aanpak

  • Onder leiding van de Topsector Energie is een aanpak uitgewerkt. Die richt zich op de zes elementen uit het Energieakkoord: financiering, nationale marktontwikkeling, internationale marktontwikkeling, inrichting van wet- en regelgeving, aansluiting van het mkb en human capital.
  • In 2016 is gestart met een onderzoek naar de vraag hoe de groene industrie bijdraagt aan doelen uit het Energieakkoord. Onder meer wordt gekeken wat de toegevoegde waarde en bijdrage zijn aan de Nederlandse economie.
Studenten TU Delft sleutelen aan zonne-auto Nuna 7S.
Studenten TU Delft sleutelen aan zonne-auto Nuna 7S. | © Branko de Lang

Stimulering commercialisering

Stimulering commercialisering