Werk en Scholing

Het Energieakkoord leidt tot werkgelegenheidskansen in bijvoorbeeld de bouw- en installatiesector door energiebesparing en decentrale energieopwekking.

Daarnaast zal de groeiende vraag naar schone energietechnologieën en –diensten nieuwe werkgelegenheid scheppen in de Nederlandse groene industriesector (CleanTech). Daarvoor zijn voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten nodig. Ook moet de kwaliteit van de nieuwe banen goed zijn. Mensen die hun baan in de fossiel georiënteerde sectoren dreigen te verliezen, moeten naar een nieuwe baan worden geholpen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan moeten sociale risico’s op een passende wijze worden opgevangen.

Ambitie

  • In de periode 2014-2020 gemiddeld ten minste 15.000 additionele voltijdbanen.
  • In de gehele periode 90.000 arbeidsjaren extra.

Aanpak

De organisaties die betrokken zijn bij het Energieakkoord, zetten zich in voor passende opleidings- en werk-naar-werk-faciliteiten. Voor jongeren moeten aantrekkelijke opleidingen beschikbaar komen die voor ‘groene’ banen opleiden. Om- en bijscholing (green skills) moeten werkzoekenden op nieuwe banen in ‘groene’ groeisectoren voorbereiden. Sociale partners zien toe op de kwalitatieve aspecten van werk: goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen, zodat ook op sociaal gebied sprake is van een duurzame sector.

Werk aan bekabeling zonnepark.
Werk aan bekabeling zonnepark. | © Branko de Lang

Werk en scholing

Werk en scholing