Europees systeem voor emissiehandel

Het Europees klimaatbeleid streeft naar een reductie van broeikasgas in 2050 tot 95 procent ten opzichte van 1990. Het tussendoel is 40 procent in 2030. Om dit kosteneffectief te doen, is een goed functioneren Europees systeem voor emissiehandel (ETS) onmisbaar.

In het Energieakkoord staan afspraken over de Nederlandse inzet om het handelssysteem effectiever te krijgen.

Ambitie

De ambitie is het Europese handelssysteem per 1 januari 2021 te versterken. Daarbij moet wel oog zijn voor de concurrentiepositie van energie-intensieve bedrijven die internationaal opereren.

Aanpak

Een werkgroep van het Rijk en werkgevers heeft deze afspraak uit het Energieakkoord concreet uitgewerkt. Dit werd de basis voor een gezamenlijke lobby in Europa om de gewenste versterking voor elkaar te krijgen. Deze lobby startte ruim voordat de Europese Commissie met herzieningsvoorstellen kwam.
Milieuorganisaties deden niet mee in deze werkgroep. Er kon geen overeenstemming worden bereikt hoe het ETS een effectieve prikkel op volume levert die investeringen in C02-reductie en CO2-efficiente groei uitlokt.

Staalfabriek Tata Steel in IJmuiden.
Staalfabriek Tata Steel in IJmuiden. | © Branko de Lang

Europees systeem voor emissiehandel

Europees systeem  voor emissiehandel