Energietransport- en distributienetwerk

De energietransitie verandert het patroon van vraag en aanbod van energie. Dat betekent iets voor de netwerken die vraag en aanbod verbinden.

Netbeheerders, producenten, gebruikers van energie en overheden zijn bezig de transportnetwerken voor gas en stroom aan te passen op een groeiend aandeel duurzame energie. Dat is ook nodig omdat gas en elektriciteit steeds meer tweerichtingstromen worden tussen producenten en gebruikers.

Ambitie

Transport- en distributienetwerken die vraag en aanbod van energie met elkaar verbinden en in de toekomst ook bij een groeiend aandeel hernieuwbare energie betrouwbaar en betaalbaar blijven.

Aanpak

Dit domein bevat afspraken en resultaten die randvoorwaardelijk zijn voor ontwikkelingen in andere domeinen.
Het Actieplan voor de Duurzame Energievoorziening uit 2013, van Netbeheer Nederland schetst de aanpassingen in de energie-infrastructuur die nodig zijn. Belangrijke uitdaging is daarbij de netaansluiting op zee voor de grootschalige uitrol van de windparken.

Aanleg hoogspanningsleidingen bij Leiderdorp.
Aanleg hoogspanningsleidingen bij Leiderdorp. | © Branko de Lang

Energietransport- en distributie­netwerk

Energietransport- en distributie­netwerk