Energieopwekking decentraal

De energietransitie laat een beweging van onderop zien: de ‘energieke samenleving’. Burgers en bedrijven willen zelf een bijdrage leveren. Zij treffen maatregelen in eigen woning of vastgoed of organiseren zich in een lokale energiecoöperatie om projecten in gang te zetten.

Het aantal energiecoöperaties neemt elk jaar toe. Aanvankelijk vooral met zonprojecten; nu komen ook coöperatieve projecten rond windenergie en andere vormen van duurzame opwekking van de grond.

Ambitie

  • Minimaal één miljoen huishoudens en/of mkb-bedrijven krijgen in 2020 voor een substantieel deel hun stroom via decentrale hernieuwbare energieopwekking en passen andere vormen van duurzame opwekking voor eigen gebruik toe.
  • In 2020 wordt 40 PJ duurzaam decentraal opgewekt. Daarmee vormt het een belangrijk deel van de 186 PJ overig hernieuwbare energie. Die is nodig om in 2023 het doel van 16 procent hernieuwbare energieopwekking te halen.

Aanpak

  • Het Energieakkoord geeft burgers en bedrijven meer mogelijkheden om zelf hernieuwbare energie op te wekken en energie te besparen.
  • Instrumenten worden ontwikkeld, zoals de Postcoderegeling en de Ontwikkelfaciliteit lokale energie coöperaties, om gezamenlijke initiatieven in eigen omgeving te ondersteunen.
  • Het overleg Overige Hernieuwbare Energie, tussen het Rijk, IPO, VNG, NVDE, ODE Decentraal, energiebedrijven, Netbeheer Nederland en Aedes, bewaakt de voortgang en doet voorstellen voor doorontwikkeling van decentrale energie.
Burgers/eigenaren openen zonnepark Zonwijde. Dit is een van de grootste met crowdfunding gefinancierde parken.
Burgers/eigenaren openen zonnepark Zonwijde. Dit is een van de grootste met crowdfunding gefinancierde parken. | © Branko de Lang

Energieopwekking decentraal

Energieopwekking decentraal