Grootschalige hernieuwbare energieopwekking

Het Energieakkoord streeft naar een kosteneffectieve uitrol van grootschalig hernieuwbare energieopwekking. Deze strategie biedt zekerheid voor investeerders. Het levert nieuwe banen op.

Het lokt innovaties uit. Dit verlaagt de kosten en het draagt bij aan versterking van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.

Ambitie

In 2020 14 procent opwekking met duurzame energie.
In 2023 is dit 16 procent.
Dat gebeurt door:

  • Opschaling naar 6000 MW opgesteld vermogen wind op land in 2020.
  • Wind op zee groeit naar 4450 MW in 2023.
  • Maximaal 25 PJ bij- en meestook van duurzame biomassa.
  • Opwekking van 186 PJ aan overig hernieuwbare energie.

Aanpak

Het gaat om een mix aan maatregelen. Dan gaat het om robuuste wet- en regelgeving, goede prijsprikkels, innovatie, kostenreductie en communicatie. Verschillende organisaties werken hier nauw samen.
Wind op zee kent een sterk programmatische aanpak. Het ministerie van EZK bereidt alle stappen met partijen voor en implementeert ze op tijd. Dan gaat het over wetgeving, onderzoek, inzet van subsidie, de innovatietender en aanleg van het netwerk op zee.
NLII en andere financiële partijen volgen de ontwikkeling. NLII kijkt o.a. hoe de pensioenfondsen en verzekeraars betrokken zijn.

Inspectie van verbindingsstuk bij windpark op zee Luchterduinen.
Inspectie van verbindingsstuk bij windpark op zee Luchterduinen. | © Branko de Lang

Grootschalige hernieuwbare energieopwekking

Grootschalige hernieuwbare energieopwekking