Gebouwde omgeving

Van het totale energieverbruik in Nederland komt ongeveer eenderde voor rekening van woningen en gebouwen. Een belangrijk deel van de beoogde energiebesparing moet dus daar vandaan komen.

Besparing draagt bij aan milieudoelstellingen, leidt tot een lagere energierekening en geeft een impuls aan werkgelegenheid in de bouw- en installatiesector. Voor de vastgoedsector (zakelijk en maatschappelijk vastgoed) geldt de Wet milieubeheer. Die verplicht tot besparende maatregelen als deze zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Ambitie

  • Energieneutrale gebouwde omgeving in 2050.
  • Tot 2020 jaarlijks 300.000 bestaande woningen en andere gebouwen minimaal twee stappen hoger in energielabel.
  • Alle nieuwbouw bijna energieneutraal vanaf 2020.
  • Huursector corporaties in 2020 minimaal energielabel B.
  • Huursector particulier in 2020 80 procent label C.
  • Energiebesparing gebouwde omgeving draagt substantieel bij aan gemiddeld 15.000 voltijdsbanen extra per jaar.
  • De gebouwde omgeving (koop, huur en vastgoed) draagt 53 PJ bij aan de beoogde energiebesparing van 100 PJ in 2020.

Aanpak

  • Gebouweigenaren - woningcorporaties, burgers, bedrijven, instellingen en overheden – hebben zelf belang bij energiebesparing. Zij nemen de verantwoordelijkheid, maar hebben wel ondersteuning nodig.
  • Dit vraagt om een gecoördineerde inzet van Rijk, gemeenten, provincies, aannemers, bouwers, installatiebedrijven, banken, gebouweigenaren en verhuurders.
  • Gekozen is voor een combinatie van voorlichting, bewustwording, ontzorging, financieringsondersteuning en toezicht.
Spouwmuurisolatie bij particuliere woning.
Uitbreiding warmtenet Breda om appartementen complex aan te sluiten. | © Branko de Lang

Energiebesparing gebouwde omgeving

Energiebesparing gebouwde omgeving