SER-Thema

Economie en groei

We streven naar maximale economische groei waar iedereen van profiteert. Zowel landelijk als regionaal. Maar de groei mag niet ten koste gaan van het milieu want dan worden de klimaatdoelen niet gehaald. De SER heeft diverse adviezen uitgebracht over economie en groei. Download de adviezen en bekijk de filmpjes.

Regionaal samenwerken

Hoe kom je tot een goede gebiedsagenda?
Hoe organiseer je vrijwillige maar niet vrijblijvende samenwerking in de regio?
In dit advies delen experts hun kennis en ervaring aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Accent ligt op het leren en uitwisselen om de regionale samenwerking te versterken.
Download het advies of bekijk het filmpje.
Verantwoordelijk materiaalgebruik in een smartphone.

Circulaire economie

Door producten slimmer te ontwerpen, de levensduur ervan te verlengen en onderdelen opnieuw te gebruiken, levert de circulaire economie een belangrijke bijdrage aan het toekomstbestendiger maken van de Nederlandse economie.

De SER pleit voor een ambitieuze transitieagenda waardoor Nederland in een aantal ketens wereldwijd koploper kan worden op het gebied van circulaire economie. Download de adviezen

 

Opgroeien zonder armoede

Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen groot. Wat kunnen we hier aan doen? Welke voorzieningen zijn er al? En wat moet er veranderen?
Kind en armoede
agenda stad

SER-agenda stad

Hoe komt het dat steden het tegenwoordig zo goed doen en dat de productiviteit daar het hoogst is? Download het advies.