Proces

Bedrijven en organisaties die het Charter Diversiteit tekenen zien diversiteit en inclusie (D&I) als meerwaarde voor hun bedrijf. Daarnaast is de inzet voor D&I onlosmakelijk verbonden aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

1. Charter Diversiteit

In het Charter Diversiteit omschrijf je de concrete uitdaging op het gebied van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Door te ondertekenen committeert jouw bedrijf zich aan die uitdaging.

2. Plan van aanpak

Zes maanden na ondertekening dien je een Plan van Aanpak in waarin je omschrijft op welke gebieden jouw bedrijf zich focust en welke strategische middelen het daarvoor inzet. Dit wordt vertrouwelijk behandeld.

3. Rapportage

Ieder jaar vul je een rapportage in. Hieruit trekken we lessen over wat wél en niet werkt. De geanonimiseerde informatie wordt gedeeld met ondertekenaars, zodat we samen verder komen in het vormgeven van een succesvol diversiteit en inclusie-beleid.

De meerwaarde

Ook tekenen?