Gender

Een juiste balans tussen het aantal mannen en vrouwen op de werkvloer, in het management, in de raad van bestuur en de raad van commissarissen maakt bedrijven effectiever en winstgevender. Verschillende initiatieven dragen bij aan m/v diversiteit zowel op de werkvloer als aan de top.

Ongeveer de helft van de huidige ondertekenaars van het Charter Diversiteit heeft expliciet aangegeven zich te willen inzetten voor meer genderdiversiteit in hun organisatie.

Arbeidsmarktpositie vrouwen

Ongeveer de helft van de vrouwen in Nederland (54%) en bijna driekwart van de mannen (74%) verdient meer dan bijstandsniveau en is daarmee – volgens de definitie – economisch zelfstandig. Een van de prioriteiten binnen het emancipatiebeleid van de overheid is dan ook de economische zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen.

Vrouwen werken veel vaker in deeltijd dan mannen. In 2015 had 73% van de werken-de vrouwen een deeltijdbaan, van de mannen was dat 21%. Het werken in deeltijd gaat ten koste van de perspectieven op doorstroom. Uit onderzoek wordt duidelijk dat ambities kunnen afnemen als mensen minder kansen en steun krijgen.

In de top van het bedrijfsleven wisselt het aandeel van vrouwen sterk per sector. De Wet Bestuur en Toezicht wil een meer evenwichtige verdeling realiseren van zetels in de raden van bestuur en commissarissen. Uit de laatste Bedrijvenmonitor 2017 blijkt dat bedrijven er nog niet in slagen om het streefcijfer van 30% m/v in de top op eigen kracht te realiseren. Het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen neemt daarvoor te weinig toe.

Kennisdocument

Een goede balans tussen werk en zorg is een van de centrale vraagstukken op het vlak van genderdiversiteit op de werkvloer. Het ontbreken ervan is een van de belangrijkste belemmeringen voor een verbetering van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. In het Kennisdocument ‘Arbeid en Zorg in Balans’ gaan we in op de vraag: hoe komen we tot een betere combinatie tussen werk en privéleven? Dit vereist bewustwording en een verandering in de cultuur. In die verandering is een rol weggelegd voor zowel mannen als vrouwen, voor werknemers én werkgevers.

Charterbijeenkomst

Op donderdag 26 januari 2017 organiseerde Diversiteit in bedrijf samen met Nuon een Charterbijeenkomst voor de ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Het thema was: ‘Work-life balance, genderdiversiteit op de werkvloer’. Ruim 40 deelnemers bogen zich in het Nuon-hoofdgebouw in Amsterdam over het belang van een goede balans tussen werk en privé in het stimuleren van genderdiversiteit en inclusie op de werkvloer.

 

Gendernetwerken

Medewerkersnetwerken spelen een belangrijke rol in het bevorderen van diversiteit en inclusie in hun organisaties. Zij blijken een belangrijke motor voor de participatie van medewerkers en dragen daarmee bij aan een inclusieve werkcultuur. Steeds meer bedrijven zien de meerwaarde ervan en investeren in deze netwerken. In dit fragment vertelt Monique Dammers meer over het netwerk UWV Vrouw.

Medewerkersnetwerken in beeld: genderdiversiteit