Yris pakt maatschappelijk verantwoorde rol op

Op 1 juli 2021 tekende Yris in Tilburg als 288e arbeidsorganisatie het Charter Diversiteit. Yris is een samenwerkingsverband van drie bedrijven, namelijk Geerts & Partners, ABGL en MZ services. Onder het dak van Yris werken zo’n 50 mensen. De organisatie levert diensten in mens- en organisatieontwikkeling op het gebied van interim-management, loopbaan- en leiderschapsontwikkeling en medezeggenschap.

Sander Geerts ondertekent het Charter Diversiteit. Links: Hussein Adam Dia, beleidsmedewerker SER Diversiteit in Bedrijf.
Daarbij is Yris gedreven door drie kernwaarden van het samenwerkingsverband: ‘frisse blik’, ‘samen succes’ en ‘menswaarde’. Vorig jaar initieerde Yris de podcast ‘Goed werk’ waarin onderwerpen als werkgeluk, goede arbeidsvoorwaarden en goed werkgeverschap besproken worden. Vooral de laatste kernwaarde geeft aanleiding voor Yris om het Charter Diversiteit te ondertekenen. Yris begint allereerst met het gevarieerder en inclusiever maken van het eigen personeelsbestand en de bedrijfsvoering en zal zich daarna richten op de dienstverlening.

Yris gaat zich richten op het vergroten van diversiteit en inclusie in breed opzicht. Dat betekent dat Yris intern investeert in een meer diverse medewerkerspopulatie op alle terreinen. Vanuit de kernwaarde ‘menswaarde’ staat Yris expliciet voor een werkomgeving waarin mensen zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun religieuze overtuiging, etnische achtergrond, seksuele voorkeur of eventuele arbeidsbeperking. Het aantrekken van meer divers talent maar ook het door nieuw beleid en de uitvoering daarvan actief creëren van het juiste klimaat, gaat voor Yris hand in hand met het investeren in en het waarderen van meer verschil. De grotere diversiteit binnen het bedrijf zal leiden tot nieuwe impulsen voor de dienstverlening en zal daarmee ook helpen om opdrachtgevers diverser te maken en Yris in staat te stellen om opdrachtgevers te begeleiden in het streven naar meer diversiteit en inclusie.
“De Yris organisatie vindt diversiteit en inclusie belangrijk in het kader van gelijke kansen op de arbeidsmarkt en wilt naar de toekomst toe een meer maatschappelijk verantwoorde rol oppakken. Zowel in onze organisatie zelf als in onze dienstverlening en advisering aan onze klanten(-organisaties). Organisaties met meer diversiteit en inclusie op de werkvloer zijn succesvoller. Door het ondertekenen van het Charter Diversiteit gaan wij de doelen verder concretiseren en verankeren binnen de Yris-organisatie.” Sander Geerts, directeur Yris-organisatie