Webinarserie VNG en A&O fonds Gemeenten over D&I

Voor gemeenten is D&I (diversiteit en inclusie) een belangrijk thema. Gemeenten moeten immers een afspiegeling zijn van hun lokale bevolking, gelijke kansen stimuleren op de arbeidsmarkt en het goede voorbeeld geven aan bedrijven en organisaties in de regio. VNG en het A&O fonds Gemeenten ondersteunen hen in dat streven en stimuleren gemeenten via verschillende wegen om aan de slag te gaan met het opstellen van diversiteits- en inclusiebeleid.

Webinarserie VNG en A&O fonds Gemeenten over D&I

Voor gemeenten is D&I (diversiteit en inclusie) een belangrijk thema. Gemeenten moeten immers een afspiegeling zijn van hun lokale bevolking, gelijke kansen stimuleren op de arbeidsmarkt en het goede voorbeeld geven aan bedrijven en organisaties in de regio. VNG en het A&O fonds Gemeenten ondersteunen hen in dat streven en stimuleren gemeenten via verschillende wegen om aan de slag te gaan met het opstellen van diversiteits- en inclusiebeleid.

Hoe trekken gemeenten divers personeel aan en hoe creëren ze een inclusieve werkvloer? Deze vragen stonden centraal in een webinarserie die VNG en A&O fonds speciaal voor adviseurs en directeuren van gemeenten organiseerde. In vijf afleveringen over ‘Diversiteit en Inclusie’ werd aangestipt waarom een divers personeelsbestand van belang is, welke mogelijkheden hiervoor zijn en welke activiteiten verschillende gemeenten op dit vlak ontplooien. Ieder webinar was opgebouwd volgens een vast stramien: een aftrap door een bestuurder, uitleg over het Charter Diversiteit, en een aantal praktijkvoorbeelden.

De onderwerpen van de webinars waren gelinkt aan de vijf dimensies van het Charter Diversiteit in Bedrijf: afstand tot de arbeidsmarkt, culturele diversiteit, LHBTI+, gender en leeftijd. Verschillende gastsprekers introduceerden deze onderwerpen. Linda Voortman, wethouder gemeente Utrecht en vicevoorzitter van het College voor Arbeidszaken van de VNG, verzorgde de aftrap en Shivan Shazad, beleidsmedewerker van Diversiteit in Bedrijf schoof aan om over het Charter Diversiteit te vertellen. Daarnaast kwamen diverse experts aan het woord onder wie professor Saniye Çelik van de Hogeschool Leiden en Sita Tan van het CBS.

Heb je interesse om deze webinars terug te kijken? Dat kan via deze link.