Best practice: VodafoneZiggo - Python codemasters

Het versterken van de band tussen medewerkers met verschillende culturen is een belangrijke opdracht voor VodafoneZiggo. Zo investeert het bedrijf in nieuw programmeertalent onder statushouders. “Zij zijn onmisbaar in de digitale transitie, welke een enorme impuls heeft gekregen door de coronacrisis”, zegt Pim Brouwers, Manager Diversiteit & Inclusie bij VodafoneZiggo.

Mensen brainstormen samen en hangen briefjes met ideeën op

Pim Brouwers stelt zichzelf de volgende vraag: hoe breng je mensen met verschillende culturen bij elkaar? ‘Welkom in alle talen bij de ingang in het Utrechtse hoofdkantoor’, is een advies. Eigenlijk logisch voor een internationaal bedrijf, meent Brouwers, en sowieso voor een bedrijf dat etnisch-culturele uitwisseling door persoonlijke ontmoeting faciliteert. “De kracht ligt in het persoonlijk maken van de etnisch-culturele diversiteit”, zegt Brouwers verder. Op die manier wordt de waardering van elkaars verschillen bevordert. Tijdens feestdagen delen medewerkers verhalen over hun culturele eigenschappen, bijvoorbeeld met Kerstmis, Pesach en de Ramadan.

Programmering voor statushouders

VodafoneZiggo investeert in zulke interculturele competenties onder andere om statushouders die het bedrijf werft beter op de werkvloer te laten landen. Het bedrijf leidt gericht personen uit deze groep op in de programmering door middel van cursussen. Een voorbeeld van zo’n cursus is Python Codemasters. Deze cursus wordt jaarlijks georganiseerd in samenwerking met de Refugee Talent Hub (een organisatie die statushouders op de arbeidsmarkt helpt). In twee maanden tijd leren rond de 25 statushouders zonder werk deze programmeertaal van een groep VodafoneZiggo-programmeurs. Dit is vooral een investering in de vaardigheden; de matching met vacatures volgt erna. Dit jaar krijgen de cursusdeelnemers nog een ‘buddy’ aan de hand, namelijk een andere VodafoneZiggo-medewerker die andere vragen buiten Python met de statushouders kan overleggen.

Matching met hulp van experts

Niet altijd heeft VodafoneZiggo een functie als programmeur vacant, maar andere bedrijven wel, geeft Brouwers aan. Deze andere bedrijven sluiten, evenals VodafoneZiggo, aan bij de ‘Meet & Greet’ van statushouders en werkgevers dat ‘Onbeperkt aan de Slag’ en de UAF organiseren. Werkgevers voeren 350 open gesprekken met statushouders over vacatures, hun vaardigheden en mogelijk een baan. Volgens Brouwers wordt dertig procent van de deelnemers uitgenodigd voor een vervolggesprek en uiteindelijk vindt twintig procent werk bij een bedrijf. “Soms is het puzzelen”, zegt Brouwers. Zelfs als er geen baan gecreëerd is door een gesprek, leren de statushouders meer over een sollicitatieprocedure.

Statushouders voor digitale transitie

Brouwers geeft aan dat deze programma’s ter bevordering van statushouders aansluiten bij sociaal ondernemen (ofwel social return) van VodafoneZiggo. Tegelijkertijd gaat het om de toekomstbestendigheid van VodafoneZiggo. Data-afdelingen groeien het snelst, juist in de ICT-sector. Al jaren behoort deze sector tot de zogenaamde ‘kraptesectoren’. Het aantrekken van statushouders en hen opleiden tot data scientists ziet Brouwers als een duurzame investering voor het bedrijf. Het gaat om een simpele investering waarbij ook gebruik is gemaakt van een talentenpool. En daarin is Brouwers niet alleen, ook zijn collega’s zien het zo. In het bedrijf is het draagvlak voor deze programma’s groot. Met trots praten medewerkers erover of dragen bij als vrijwilliger aan het programma Step up for good. Brouwers gelooft dat een diverse werkomgeving niet alleen betere resultaten oplevert, maar ook zorgt voor blijere medewerkers en helpt bij het aantrekken van de beste mensen op de arbeidsmarkt.