VNG ondertekent Charter Diversiteit

Plaatsvervangend algemeen directeur Pieter Jeroense heeft namens de VNG en VNG bedrijven op 29 juni het Charter Diversiteit ondertekend. Het charter is een initiatief van Diversiteit in Bedrijf (onderdeel van de SER) om organisaties te helpen met het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkvloer. VNG wil een afspiegeling zijn van de maatschappij. Met het ondertekenen van het charter committeert de VNG zichzelf om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie.

Vier mensen staan met ondertekend document
De VNG is daarvoor goed op weg, het project Diversiteit en Inclusie heeft een uitgebreid actieplan. Zo wordt de culturele diversiteit van het personeelsbestand kwantitatief in kaart gebracht aan de hand van de BRP. Gaan HR-professionals, leden van selectiecommissies en leidinggevenden trainingen volgen om diversiteit binnen teams te verbeteren en te managen. En worden selectiegesprekken verbeterd en mentorprojecten voor divers talent opgestart.

Met het project Diversiteit en Inclusie wil de VNG de diversiteit van haar personeelsbestand bevorderen en daarnaast een inclusieve organisatiecultuur creëren waarin alle professionals worden betrokken en waar elkaars talenten en ervaringen optimaal benut worden om samen tot de beste resultaten te komen.

Zodoende kan de VNG nóg beter doen wat zij al doet: alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbinden en de lokale overheid versterken zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. De VNG hoopt dat ook haar leden, de gemeenten, het Charter Diversiteit ondertekenen.