Vervoersbedrijf HTM tekent Charter Diversiteit

Op 29 juni tekende Saskia Dwars namens HTM het Charter Diversiteit. HTM is hét openbaar vervoersbedrijf van en voor de Haagse regio. De HTM heeft een maatschappelijke functie en dat houdt volgens Dwars, HR manager en lid van de directie, óók in dat het personeelsbestand een goede afspiegeling moet zijn van Den Haag e.o.

v.l.n.r. Edwin van Loenen, Karen Bosch, Erwin Pellegrom en Saskia Dwars
HTM wil daarom werk maken van een inclusieve cultuur en zich richten op specifieke uitdagingen: meer vrouwen binnen technische beroepen en op de trams en bussen, en meer diversiteit op managementniveau.Saskia Dwars benadrukt ook dat meer diversiteit in de organisatie zal leiden tot nieuwe perspectieven, meer creativiteit en innovatie. Maar nog meer belang hecht zij aan het toewerken naar een inclusieve cultuur binnen HTM:
“HTM is in de kern een trots familiebedrijf waar veel medewerkers geneigd zijn elkaar te helpen. Dit werkt enerzijds verbindend, maar kan anderzijds mensen die niet tot norm behoren uitsluiten. Wij vinden het als directie daarom belangrijk te werken aan een cultuur waar onze medewerkers zich welkom voelen, ongeacht geaardheid, leeftijd, sekse of migratieachtergrond. Het ondertekenen van het Charter Diversiteit en aansluiten bij SER Diversiteit in Bedrijf kan ons hierbij helpen en ons stimuleren om onze doelstellingen te behalen.”