URW sluit zich aan bij het Charter Diversiteit

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) sloot zich op 2 oktober aan bij het Charter Diversiteit. Het Charter Diversiteit heeft nu 230 ondertekenaars. URW, met een hoofdkantoor in Parijs, ontwikkelt en beheert wereldwijd winkelcentra, momenteel 89 winkelcentra in twaalf landen. In Nederland beheert het vier winkelcentra vanuit het Nederlandse kantoor op Schiphol waar rond de honderd medewerkers werkzaam zijn.

(v.l.n.r.) Bart van Twillert, Linda Noë, Kimberly Nooij, Jantine Bos, Hussein Adam Dia (Diversiteit in Bedrijf).

Unibail-Rodamco-Westfield investeert al enige tijd in een inclusief werkklimaat en een grotere medewerkerstevredenheid. Met het ondertekenen van het Charter committeert het bedrijf zich nog gerichter aan meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. URW ambieert een meer divers personeelsbestand en zal zich daarom met name richten op een meer divers en inclusief wervings- en selectieproces. Het wil selectiecommissies aanpassen en meer investeren in kennis over diversiteit en inclusie van recruiters, interviewers en managers.

Op de voorgrond ligt het getekende Charter Diversiteit. Op de achtergrond zijn vaag gebak en champagneglazen te zien.

“Bij Unibail-Rodamco-Westfield staat diversiteit en inclusie hoog op de agenda in alle landen waar ze opereren, vertaald in haar “Be You at URW” framework, intern ondersteund met een wereldwijd D&I netwerk en een internationale D&I Raad van Advies. Voor het succes van ons bedrijf en voor onze maatschappelijke bijdrage, is het voor mij van groot belang dat we hier actief in zijn. Voor de Nederlandse organisatie hebben we in 2020 acties ondernomen om het onderwerp met onze medewerkers bespreekbaar te maken en workshops aan te bieden. Hierbij willen wij bewustzijn creëren en de moeilijke gesprekken met elkaar aangaan die nodig zijn om verandering te bereiken. Voor ons als Nederland gaan we nu een stap verder en werk maken het verbeteren van ons werving en selectieproces. Dit is gericht om het toekomstige medewerkersbestand, in ál haar lagen en functies meer divers te maken en te behouden.
Het tekenen van dit Charter is een belangrijk moment om trots op te zijn en de plannen voor 2021 te bestendigen. Ook zien wij uit naar het netwerken en de samenwerking met de andere organisaties die dit Charter in Nederland hebben getekend.” – Linda Noë, HR director Nederland & Group Director Academy

(v.l.n.r.) Linda Noë, Kimberly Nooij, Jantine Bos, Hussein Adam Dia (Diversiteit in Bedrijf) en Bart van Twillert tijdens de ondertekening.

(v.l.n.r.) Linda Noë, Kimberly Nooij, Jantine Bos, Hussein Adam Dia (Diversiteit in Bedrijf) en Bart van Twillert tijdens de ondertekening.